Praca

    Przedmiotowa Informacja dotyczy Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Firmą odpowiedzialną za ochronę Waszych danych osobowych będzie Fabryka Mebli WUTEH S.A. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Gen. Chłopickiego 6/10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Pełen zakres informacji w przedmiocie sprawy znajduje się w treści Klauzuli Informacyjnej, która stanowi realizację obowiązku prawnego Administratora Danych. Poprosimy Państwa o potwierdzenie zapoznania się z jej treścią w celu realizacji obowiązku wynikającego z art 5 ust 2RODO/ rozliczalność.

    INFOLINIA 800 550 010