Dotacje UE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: Dotacje na kapitał obrotowy
Nr umowy: POIR.03.04.00-04-0303/20
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N)
Wartość udzielonego wsparcia: 130 151,65
Okres realizacji projektu: 01.08.2020-31.08.2020

INFOLINIA 800 550 010