Pomorski Uniwersytet Medyczny: 53.422883, 14.554414