Wstęp – ochrona danych osobowych

Fabryka Mebli WUTEH S.A. realizuje wymogi prawa, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dbając o najwyższe standardy ochrony danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

mgr Marian Szłapa kontakt e-mail: rodo@wuteh.com.pl  TM: 48 698642878.

Każdorazowo w przypadku wątpliwości prawnych bądź pytań związanych przetwarzaniem danych osobowych przez FM WUTEH S.A. proszę nawiązywać bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w naszym przedsiębiorstwie. 

Na niniejszej stronie, przekazujemy państwo podstawowe informacje dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych w FM WUTEH S.A.  Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi treściami. W wielu przypadkach ułatwi to i usprawni kontakt z nami, przyczyniając się jednocześnie do realizacji wymogów prawnych w przedmiotowym zakresie.

 

                                                                             Marek Chojnacki Prezes Zarządu FM WUTEH S.A. 

 

INFOLINIA 800 550 010