Projekty współfinansowane

Fabryka Mebli Wuteh S.A. realizuje projekt pn. „POPRAWA WARUNKÓW BHP W FIRMIE WUTEH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ODPYLANIA W POMIESZCZENIU OKLEJANIA LAMINATÓW”,  dofinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej- dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prewencji wypadkowej.
Celem głównym projektu inwestycyjnego jest poprawa warunków BHP w firmie WUTEH poprzez  redukcję ryzyka zawodowego wynikającego z zapylenia stanowisk pracy stolarza, pracownika produkcji, pracownika pomocniczego przy produkcji poprzez zakup i montaż nowego, wydajnego systemu odpylania. Cel ściśle wynika z planu poprawy warunków pracy zawartego w ocenie ryzyka zawodowego. Wdrożenie inwestycji przyczyni się do ograniczenia zagrożenia występowania chorób układu oddechowego – np.: pylica, nowotwory płuc i oskrzeli, zapalenia pęcherzyków płucnych, podrażnienia śluzówek oczu i układu oddechowego.
Całkowita wartość projektu: 183 614,40 PLN
Wartość dofinansowania: 146 891,52 PLN
Data podpisania umowy: styczeń 2024

 

INFOLINIA 800 550 010