16 maja, 2013

Co to jest certyfikat FSC®?

zdjęcie FSC
Polska jest piątym krajem na świecie pod względem powierzchi lasów FSC®. Wyprzedzają nas tylko Kanada, Rosja, USA i Szwecja. W 2012 aż 631 firm krajowych używało certyfikatu. Co to oznacza dla kupującego meble, czy warto szukać mebli z logo FSC®?

Logo FSC® na meblu oznacza, że mebel został zrobiony z drewna certyfikowanego przez FSC® (ang. Forest Stewardship Council ®). Drewno jest FSC®, gdy pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Jaki las może zostać FSC®
Nie ma jednego kryterium określającego czy las jest zarządzany w sposób zrównoważony. Wszystkie warunki zostały podzielone na 10 kategorii spisane na 37 stronach oficjalnej dokumentacji (LINK). Na przykład w lesie FSC®:

  • występują młode i stare drzewa
  • martwe drzewo może rozkładać się naturalnie
  • chroniona jest fauna i flora
  • w miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe

Dlaczego ciągle występują lasy bez FSC®
Z powodów finansowych. Najtańszym sposobem pozyskania drewna jest wycinka zupełna. Polega ona na wycięciu wszystkich drzew na wybranym obszarze. W rezultacie las zostaje zastąpiony piaszczystym pustkowiem. Na takich terenach trudno jest przywrócić pierwotną roślinność. Nowo sadzone drzewa podatne są na choroby i insekty.

Czy ten problem nas dotyczy
Restrykcyjne przepisy leśne w UE powodują, że większość lasów spełnia warunki certyfikacji FSC®. Inna sytuacja jest w krajach sąsiadujących z UE, z których importujemy drewno.

Dlaczego producenci importują drewno bez FSC®
Drewno z FSC® jest droższe od drewna pozyskanego bez kontroli. Niskie marże producentów mebli nie pozwalają na pokrycie tych kosztów. Z tego powodu producenci przechodzą stopniowo na FSC®. Producenci dają wybór Klientom. I oferują meble z gwarancją FSC® w nieco wyższej cenie niż ich odpowiedniki z drewna bez certyfikacji.

Kto kupuje meble FSC®
Meble certyfikowane przez FSC® zamawiane są przez szkoły, uczelnie, administracja publiczna oraz instytucje, którym zależy na przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Meble FSC® mają trudności z zadomowieniem się na rynku Klientów kupujących meble mieszkaniowe.

* Zdjęcie przedstawia Białowieski Park Krajobrazowy, Fotograf: Artur Magdziarz

 

INFOLINIA 800 550 010